ROBOTIXC3601

L'únic entorn d'aprenentatge capaç de demostrar l'avanç real de l'alumnat en l'àmbit de les competències digitals mitjançant l'ús de robots educatiu

barreres* per a la implementació amb èxit de la robòtica:
  • Mesurar i avaluar objectivament l'aprenentatge de les competències
  • Vincular curricularment i estructurar l'aprenentatge al llarg de el curs
  • Capacitar de forma transversal a tot el professorat
  • Comprometre recursos econòmics i disposar de bons recursos

*El 93% dels centres expressen dificultats per la implementació de la robòtica i les competències digitals per un d'aquests quatre motius. Font: estudi de ROBOTIX Hands-on Learning sobre 200 centres educatius (any 2019).

Et sents identificat?

En cas afirmatiu, volem saber de tu. Parlem i aïllem tots els teus dubtes!