Activitats de programació

Divertits reptes per aprendre a programar amb el programari gratuït de mBlock

La reina de les mates

La reina de les mates

Realitza una aplicació que ens permeti sumar dos números

Adivinar un número

Endevinar un número

Endevina un número comprès en un rang, per exemple de 0 a 100

Creación de una historia

Creació d'una història

Crea una història en què dos personatges tenen una conversa

Dibuixar polígons regulars

Dibuixar polígons regulars

Dibuixa a l'escenari diferents polígons regulars per aprendre

Dibuixar a mà alçada

Dibuixar a mà alçada

Implementa un editor senzill per dibuixar amb l'ajuda del ratolí i el teclat

Compte del 0 al 9

Compte del 0 al 9

Realitza una aplicació per aprendre a comptar de 0 a 9

Producte afegit a preferits
Producte eliminat de preferits