Formació en Competències Digitals

Adapta el teu centre al Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD)

Formació en Competències Digitals
Què és el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD)?

Què és el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD)?

El MRCDD pretén establir un conjunt de Competències Digitals que tot docent, dins del marc dels ensenyaments obligatoris, ha de desenvolupar per aconseguir en el seu alumnat un millor i més aprenentatge.

Segons el Marc de Referència de la Competència Digital Docent, aquesta es defineix com “la integració de coneixements, destreses, habilitats i actituds que han de posar-se simultàniament en joc per exercir les seves funcions, implementant les tecnologies digitals i per resoldre els problemes i imprevistos que poguessin presentar-se en una situació singular concreta com a professionals de la educació”. (MRCDD, 2022.)

Per què desenvolupar la Competència Digital Docent?

  Per comunicar-se, coordinar-se, col·laborar, millorar la pròpia pràctica docent i garantir la seguretat, la privadesa i el benestar digital de l'alumnat.

  Per trobar, crear i adaptar continguts digitals educatius.

  Per millorar la pràctica educativa pròpia, en definitiva, els processos d'ensenyament i aprenentatge.

  Per assegurar una millor l'avaluació de l'alumnat, tant del procés com de l'aprenentatge.

  Per garantir un compromís actiu de l'alumnat en el propi aprenentatge.

  Per capacitar l'alumnat en l'ús, creatiu i responsable de la tecnologia.

Per què desenvolupar la Competència Digital Docent?
Com et podem ajudar?

Com podem ajudar-te?

  Certificació de diferents nivells de desenvolupament de la CDD per al professorat.

  Vinculació entre l'alfabetització a l'ús de les Tecnologies Digitals i l'ús com a mitjà per desenvolupar qualsevol tipus d'aprenentatge a l'aula.

  Suport a la transformació dels centres educatius mitjançant el desenvolupament de la CDD amb robòtica educativa.

  Col·laboració i intercanvi d'idees amb professors i experts en robòtica educativa.

Producte afegit a preferits
Producte eliminat de preferits