Descàrrega del software<

El software per a Codey Rocky pot ser: una aplicació o el software online. En l'opció de software online hauràs de descarregar-te també l'extensió mLink 2.

En aquest enllaç trobaràs totes les opcions.

Com connectar Codey Rocky

1- Connectar el cable USB a Codey i després a l'ordinador.

Codey Rocky 1

2- Obrir l'aplicació o software online.

3- Encendre a Codey.

Codey Rocky 3

4- Anar a menú de l'esquerra, a la part inferior, on hi ha el menú dels dispositius i fer clic al símbol “+”.

Codey Rocky 4

5- Un cop estem dins cal seleccionar el robot, Codey Rocky, i fer clic a "OK".

6- Quan ja hem seleccionat el nostre robot, cal connectar-lo a l'ordinador fent clic al botó de "Connectar".

Codey Rocky 5

7- Un cop s'ha fet clic per primera vegada a "Connectar", apareixerà una finestra nova amb un nou botó "Connectar", que també cal clicar.

Codey Rocky 6

Descripció blocs de programació

Emoció

Mostra programacions ja fetes relacionades amb una emoció on Codey habitualment ensenya uns ulls a la pantalla, fa un soroll i l'acompanya d'un petit moviment.

Aparença

És la pantalla que té Codey just a sobre de les lletres A, B i C.

La pantalla es divideix en caselles, la posició d'esquerra a dreta és la X i va de el 0 al 15; la posició de dalt a baix és la I i va de el 0 a el 7.

Codey Rocky 8

Il·luminació

Amb aquests blocs els nens/es poden programar les llums LED de dins Codey.

Altaveu

Utilització de sons preestablerts.

Acció

Consisteix en tots els blocs que permeten moure els motors de mBot cap a la direcció i el temps que un vulgui.

Sensors

Permet programar tots els sensors amb què compta Codey: sensor ultrasònic, sensor de color, sensor de seguir línies, etc.

Infraroig

Programa el sensor infraroig de Codey Rocky.

Esdeveniments

Són aquells blocs que ens permeten iniciar la programació de diverses formes.

Control

Gestió dels condicionants de la programació: quan ha de començar, si hem d'esperar, el temps de vegades que es vol repetir, etc.

Operadors

Operacions que es necessiten per establir un valor en concret, un màxim o un mínim. Condicionants d'operacions.

Variables

Creació de blocs que condicionaran la nostra programació.

Els meus blocs

Creació de blocs propis.

Producte afegit a preferits
Producte eliminat de preferits