Guia pràctica sobre la LOMLOE

Idees clau de la nova llei d'educació LOMLOE

Aprèn tots els conceptes que necessites per preparar les teves sessions segons els nous requisits de la LOMLOE

Guia pràctica sobre la LOMLOE

Preguntes freqüents sobre aquesta guia

De què va?

Aquesta guia proporciona una visió completa i detallada dels canvis més rellevants que introdueix la LOMLOE en el nou currículum, així com de les competències clau que tot l'alumnat ha d'haver assolit al finalitzar l'educació bàsica i els aprenentatges que es vinculen a cadascuna de les àrees o matèries.

Podràs comprendre de forma clara i precisa com s'està implementant el nou model educatiu a Espanya i quins objectius es persegueixen amb l'adopció d'aquest enfocament basat en l'aprenentatge per competències. A més, s'hi proporcionen exemples concrets de situacions d'aprenentatge i criteris d'avaluació que ajuden els docents a dissenyar experiències d'aprenentatge contextualitzades i a avaluar el logro de les competències específiques de cada àrea o matèria.

Què aprendré?
  • Els canvis més importants que introdueix la LOMLOE en el nou currículum.
  • Les 8 competències clau que tot l'alumnat ha d'haver assolit en finalitzar l'educació bàsica.
  • Exemples concrets de competències específiques que es vinculen a cadascuna de les àrees o matèries.
  • Els criteris d'avaluació vinculats a les competències específiques de cada àrea o matèria, així com la seva organització per cicles.
Quins continguts hi trobaré?

1- Context

2- Quins canvis rellevants aporta la LOMLOE al nou currículum?

  • Perfil Competencial de Sortida
  • Competències específiques d'àrea o matèria
  • Criteris d'avaluació
  • Situacions d'aprenentatge
  • Àmbits
  • Avaluació competencial

3- Com relacionem aquesta nova arquitectura?

En quin idioma està redactada?

En espanyol.

Producte afegit a preferits
Producte eliminat de preferits